Mod cho mình xin phim siêu tốc độ từ 1>>>>5 bản DVDRIP ( HD càng tốt ) link MF cái
+ cho mình hỏi có cách nào tách sud ra dể xem các phim bản 2 CD dc ko , mấy mod BM tieuthu đưa toàn phim hay mà bản 2 CD , nhưng sud thì lại full ( như siêu tốc 5 ấy ) làm tua phê quá