Ai đã xem bộ phim Dreamgirls với sự góp mặt của ca sĩ Beyonce chắc không thể nào quên được những soundtracks trong bộ phim này. Đây là album tổng hợp tất cả các soundtracks của bộ phim.List album:

1. Move
2. Fake Your Way To The Top
3. Cadillac Car
4. Steppin' To The Bad Side
5. Love You I Do
6. I Want You Baby
7. Family
8. Dreamgirls
9. It's All Over
10. And I Am Telling You I'm Not Going
11. When I First Saw You
12. Patience
13. I Am Changing
14. I Meant You No Harm/Jimmy's Rap
15. One Night Only
16. One Night Only
17. Listen
18. Hard To Say Goodbye
19. Dreamgirls
20. When I First Saw YouDownload

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: