Kiên 6 tuổi hỏi Quang " Mày bao nhiêu tuổi?"
Quang" Không bít"
Kiên " Thế đã biết "Chào cờ "chưa"?'
Quang" :Là cái gì thế hả?"
Kiên : " À mày mới năm tu