Em thấy 4rum mình có 1 cái box tên là Room Chat SG2. Box này hok có topic nào cả, hơn nữa là mỗi khi vào thì phải cần cả pass. Các box con trong đó cũng thế chỉ trừ box con Hình thành viên room SG2 là có vài topic. Em hok hỉu box dó lập ra nhằm mục đích gi? Em nghĩ chắc lúc trước nó cũng có mục đích của nó nhưng từ khi em gia nhập VNM thì hok thấy box này có thêm hoạt động gì nữa nên có thể coi là box này bị bỏ hoang rùi! Sao mình hok xóa nó đi để cho nhìu box khác có thể cần thiết hơn? Ai đó giải thích cho em vs. Tks so much!