Mình có post chùm ảnh "Mâm ngũ quả thiêu đốt những con trym" ở bên Bikini, sau đó có ai đem qua bên box nude 18+ , sau đó mình post thêm vài bài ở bên 18+ nữa
và giờ hình như bị xóa mất rồi, mod cho hỏi lý do tại sao xóa để mình biết còn sửa ?