Mình là thành viên tích cực. Mình cũng đã nhắn tin ủng hộ được 2h rùi. Sao có bài viết mình xem vẫn không được mod hay admin nào giúp mình với.Thanks mấy bác trước.