Em ol trên forum , post nói chung là cũng mật độ liên tục ở các box khác nhau . Nhiều khi cũng không tránh khỏi chuyện sai box hoặc trùng v.v... em cũng không để ý tới mess lắm . Ban quản trị cho em xin cái yahoo để tiện liên lạc .