Tăng tốc độ mở menu Start Để giúp WindowsXP khởi động nhanh hơn, bạn có thể tăng tốc độ hiển thị menu Start của nó.
Dùng lệnh Run trong menu Start, gõ vào lệnh Regedit. Nhấn OK hay Enter.
Mở mục HKEY_CURRENT_USER rồi tiếp theo đường dẫn Control Panel\Desktop.
Bạn sẽ thấy ở ô bên phải dòng "MenuShowDelay"=dword:400.
400 chính là giá trị mặc định của tác vụ hiển thị menu Start.
Bạn hãy click chuột phải lên tên mục này, chọn lệnh Modify

Gõ vào mục Value data trong hộp Edit String giá trị mới là 00000000 (tức 8 số 0).

Nhấn OK.
Lúc này, key sẽ được hiển thị là : "MenuShowDelay"=dword:00000000
Đóng cửa sổ Registry Editor lại.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: