hum nay e vào ht.e và vk e.hihi.e tẩn vk e 3 phát....nhưng phát cuối.có máu chảy ra...vk e mới hết kinh..ko pít có làm sao ko các bác