Có nhiều yếu tố có liên quan tới tốc độ đóng (shutdown) và khởi động (startup) Windows XP. Ở đây là một cách để “bùa” cho quá trình shutdown nhanh hơn. Bạn gõ vào hộp Open của lệnh Run trong menu Start lệnh regedit rồi nhấn OK hay Enter.


Trong cửa sổ Registry Editor, bạn chọn mở mục HKEY_CURRENT_USER

Rồi mở dần theo đường dẫn \Control Panel\Desktop.

Bạn phải thay giá trị của một loạt key (bằng cách click chuột phải lên tên từng key, chọn lệnh Modify trên menu chuột phải, điền giá trị mới vào hộp Value data của hộp thoại Edit String rồi nhấn OK) :
AutoEndTasks=1
HungAppTimeout=5000
MenuShowDelay=00000000
(8 số 0, mặc định là 400)
WaitToKillAppTimeout=4000
(mặc định là 20000)
WaitToKillServiceTimeout=4000
(key này được tạo thêm)

Giá trị key AutoEndTasks là 1 sẽ tự động “giết” các chương trình đang treo cho bạn. Thời gian chờ để khử các ứng dụng được giảm còn 4000 (mặc định tới 20000).
Bạn cũng cần giảm thời gian “giết” các dịch vụ Windows XP xuống tương đương. Nhưng cần phải tạo thêm key này bằng cách click chuột phải lên nền cửa sổ bên phải. Chọn trong menu pop-up lệnh New/String Value. Click chuột phải lên key mới xuất hiện có tên “New Value #1”, chọn Rename và thay tên mới cho nó là WaitToKillServiceTimeout. Click chuột phải lên tên này, chọn lệnh Modify và xác lập giá trị Value data của nó là 4000, nhấn OK.
Sau đó, bạn xử tiếp cái khoản thứ hai. Đó là mở mục HKEY_LOCAL_MACHINE

Rồi mở dần theo đường dẫn \SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Click chuột phải lên tên WaitToKillServiceTimeout, chọn lệnh Modify và xác lập giá trị Value data của nó là 4000 (mặc định là 20000), nhấn OK.
Thoát khỏi Registry Editor và restart lại máy cho các giá trị mới có hiệu lực thi hành

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: