như chủ đề các pác biết ko share em với tìm cả ngày mà ko có