Cho mình hỏi tý
sao thấy member frankwagner rất tích cực post ảnh,hình đẹp,nghệ thuật
Nhưng sao lại bị ban lâu thế?????
Bạn ấy vi phạm lỗi gì chăng?
Cũng muốn hỏi lâu rồi nhưng nghĩ không nên xen vào
Nhưng thấy tích cho 1 mem tích cực như thế
Thanks