Có một ông đại tướng nổi tiếng là nghiêm khắc. Một hôm, ông đang duyệt binh vào ngày quốc khánh thì nghe có hắt hơi, ông tức giận hỏi:

- Cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?

Không có tiếng trả lời, ông lại gào lên:

- Cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?

Cũng không có tiếng trả lời, ông hét:

- Lính đâu, bắn hết hàng đầu đi.

Lệnh của ông lập tức được thi hành. Ông lại hỏi:

- Bây giờ cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?

Lần này cũng không có tiếng trả lời. Ông quát:

- Lính đâu, bắn hết hàng thứ hai đi.

Lệnh của ông lại được thi hành. Ông lại hỏi thêm 1 lần nữa:

- Ai vừa hắt hơi đó?

Lần này thì trong hàng thứ 3 có 1 anh lính run rẩy bước ra:

- Thưa đại tướng là tôi ạ!

Ông đại tướng liền nói:

- Lính đâu, cho anh này mấy viên thuốc cảm!