_Các bác cho em hỏi làm sao cài hình avatar và chữ ký vậy(Em là mem mới nên chưa biết gì cả mong các giúp đỡ)