mình download file phim về duới dạng .rar sau khi giải nén ra thì có đuôi là .DAT. mình chuyển đuôi thành 001.002 thì xem được phần đầu còn những phần sau thì không xem được. có ai biết giúp mình với.

Best