xin BQT xét cho tui được làm MOD,box nào cũng được.tôi sẽ cố gắng và tích cực hơn nữa trong diễn đàn để không phụ lòng của ban quản trị.rất mong sự xem xét của anh em trong BQT.cám ơn BQT rất nhiều.

thân gởi !
hoanghi