Một chị cán bộ Hội phụ nữ rất sính dùng từ "sinh hoạt". Có lần đoàn công tác trên thành phố xuống làm việc với huyện. Khi xong việc chị được phân công mời đoàn ở lại ăn cơm trưa. Xoa tay vào nhau chị bảo :
-Mời các anh các chị bớt chút thời gian vàng ngọc ở lại "sinh hoạt" trưa với chúng em...Gọi là cây nhà lá vườn ấy mà!
Khi cơm nước được dọn ra chị nói:
-Mời các anh lãnh đạo thành phố và chị nhà báo "sinh hoạt" ở trên giường. Còn các anh lãnh đạo huyện và chúng em "sinh hoạt" ở dưới đất.