Chuyện là em vào 1 số topic của diễn đàn mình thì được thông báo là "Trang này chỉ dành cho thành viên ủng hộ diễn đàn xem, Vui lòng xem tin nhắn cá nhân để biết chi tiết cách nâng cấp nick ".Nâng cấp nick bằng cách nào vậy ? (em chỉ biết mỗi cách là nhắn tin ủng hộ diễn đàn thôi ) tks BQT nha