admin xem lai nick cho mình với , mình mới nhắn tin nâng cấp nick sao vẫn không vào được 1 số topic yều cầu nâng cấp nick