Em có thử đăng lên youtube nhưng lâu quá, lúc chạy xong lại hok pít làm như thế nào nữa. Bức xúc quá vào zippy share thì lại quá dung lượng cho phép. Bực mình mà khả năng có hạn, các pác chỉ bảo em vs!