xin phép được hỏi bài viết" tạp chí lauxanh vol1--->15" của mình vừa up tối qua đâu mất rồi
move đi đâu hay del hay là tạm thời đang kiểm duyệt....
Vui lòng cho mình câu trả lời nhé
thanks