Mong các Mod ở mục "truyện tranh" bỏ ra tí thời gian để làm 1 topic tổng hợp link down truyện để ae trong 4rum dễ dàng lưu trữ và xem lại khi "có hứng"