a huy ơi, sao e kô vào xem hentai đc vậy? e nt ủng hộ diễn đàn rùi mà??? a giúp e xíu nha.