Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ

"> " pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" type="application/x-mplayer2" height="312" width="339">
Để download:
Nhấp phải ">vào đây rồi chọn Save Target/Link As...
" frameborder="0">