Mình đã nhắn SMS theo số ID 34863 tại sao vẫn chưa vào được nhỉ !
I sent SMS following ID 34863 but still not open !