Từ đó tới giờ em chỉ có vào VNM và xem ảnh thôi , Em vẫn chưa biết cách post ảnh lên .Ai giúp em về vấn đề này