Addmin cho hỏi dow file video có đuôi .flv coi bằng cách nào, dow mấy cái trên này về thấy hay hay nhưng chẳng coi đc, ức chế quá addmin ơi 011 011 011