mình tham gia đã lâu - comment thì nhiều - bài viết thì ít - do chỉ muốn đăng bài có chất lượng chứ ko muốn spam.

nay muốn đóng góp vào box An Ninh - Thời Sự: nhóm tv pro thôi. có được ko admin.