mình thấy có mốt số trang web, khi viết bình luận thì thành viên không cần phải bật việt key lên. diễn đàn của chúng ta có thể làm được như thế không, cho đỡ tốn công ae bat vk len nếu làm được thì các mod, các admin co thể lam cái này được không cho đỡ tốn công thôi mà.