như tiêu đề pác nào có link dow phim đó do VTV thuyết minh ko em tìm toàn lồng tiếng thôi xem chán lắm .