VNMON Media Player
Để download:
Nhấp phải vào đây rồi chọn Save Target/Link As...lyric:

寻寻觅觅在无声无息中消逝
总是找不到回忆
找不到曾被遗忘的真实
一生一世的过去
你一点一滴地遗弃
痛哭痛悲痛心痛恨痛失去你
也许分开不容易
也许相亲相爱不可以
痛哭痛悲痛心痛恨痛失自己
情深缘浅不得已
你我也知道去珍惜
只好等在来生里
再踏上彼此故事的开始

生生世世在无穷无尽的梦里
偶尔翻起了日记
翻起了你我之间的故事
一段一段的回忆
回忆已经没有意义
痛哭痛悲痛心痛恨痛失去你

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: