ở vnmon có phần mềm tạo logo vnmon.com,Admin va Mod chỉ cho mình biết phần mềm đó là gì vậy?mình cung muốn thử tài thiết kế xem