tại sao nick mình màu nâu rôi mà khi xem thead quay lén của amin .khi bấm vào đường dẫn cứ ra trang bảo đăng kí nicks màu nâu là sao vậy? cảm ơn bạn !