Miner Mole là một mềm miễn phí tìm kiếm, nó thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu về các tập tin, thư mục, người sử dụng hoặc thông tin nào khác có thể được lấy từ một máy tính, để lấy thông tin nhanh và chính xác. Về cơ bản bạn có thể chọn các tập tin và thư mục và cũng là loại tập tin được lập chỉ mục cho tìm kiếm bằng cách sử dụng công cụ này.

Giao diện khá đơn giản và các tính năng này là một chút khó khăn. Bạn cần chọn loại tập tin hoặc thư mục để tìm kiếm hoặc kết hợp cả hai.

Chọn các tập tin thư mục

Bạn có thể chọn một ổ đĩa cụ thể, thư mục hoặc tập tin để lập chỉ mục. Lập chỉ mục là khá nhanh khi bạn chọn bất kỳ thư mục. Miner Mole, như là một indexer tập tin, đi qua tất cả các tập tin và thư mục, bắt đầu từ một thư mục được lựa chọn, và lưu trữ bất kỳ thông tin mà nó có thể lấy tên tập tin, đường dẫn, thuộc tính tập tin và các thông tin khác, bạn có thể nhận được từ hệ thống tập tin.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: