Tên phimaranormal Activity (phần 1,2,3)
Thể loại: Kinh dị-Ma quái
Nếu có thể thì cho mình xin link mediafire.