tôi đã đăng kí nhắn tin SMS rồi mà sao khi vào không thấy ảnh của truyện ??