em loay hoay mãi chả biết đăng ảnh lên như thế nào cả các bác chỉ em với.chỉ em chi tiết vào nha,không em ngu lắm không ràng mấy khoản này cho lắm