Em gà....Mod cho em hỏi post bài khi post link lên mà em muốn lấy chữ "DOWNLOAD" hiện lên á..Thì phải post cách nào ?