giữ những thành viên ửng họ diễn đàn và những thành viên không ửng họ thì có gì khác nhau vậy ??? va có gì riêg đối với thành viên, như khi tui nhắn tin ưng thì sao tui không thấy có gi khác hết vậy ???? Mong ADmin giúp cám ơn