Mấy pro ơi chỉ em với!!!
Em đang tạo 1 forum mà không convert sang tiếng việt được và không sữa được giao diện trang web!!!
EM dùng cái vbulletin mà không biết xài
Mong các pro chỉ giúp!!!
À nếu mà anh nào có database giông Vnmon send cho em với
Thanks trước