Trên chuyến xe đò, một người cà lăm hỏi người kế bên :
- Mấy....mấy....giờ....giờ.....r.....rồi.. .anh ?
Người kế bên không trả lời chỉ đưa đồng hồ sang cho xem.
Hồi lâu, người cà lăm hỏi tiếp và anh chàng kế bên vẫn đưa đồng hồ cho xem và chẳng thèm trả lời.
Khi xe tới bến có một ông già ngồi kế bên thắc mắc hỏi :
-Tại sao ngưòi ta tật nguyền mà ông lại khi dễ không trả lời mà chỉ đưa đồng hồ cho xem là sao ?
Anh ta bèn trả lời :
-Tại .....Tại.....tui cũng cà.....cà lăm, nếu..trả ..trả..lời......lời......nó tưởng tui..chọc..chọc...nó , nó......nó..đánh.