Sao em post video từ YOUTUBE ko được vậy a HUy,

EM đã làm theo hướng dẫn mà. A chỉ lại chi tiết nhé, vấn đề là em hơi bị dốt tin học