Mình đã ủng hộ vnmon và đã là vip 1 thời gian rồi, tự nhiên sao hôm nay lên lại mất quyền vip?