mong các bạn giúp.
tìm toàn fileserver - filesonic - bitshare - MU-RS... down như xe lu, bạn nào có hàng link direct như MF thì share nhé