KHi xu*a ta 0? tre^N tr0*j` ... Ta h0k tan" gai" tr0*j` da^Y` xuong" da^Y ... Ngay` nay ta 0? duoi" na`y ... Ta di tan" gai" de^? bay le^n z0*J `.... c0" ban na0` mun" lam wen v0*j mi`nh" na`0 ...

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: