Thật tình nhìn muốn lòi con mắt mà k thấy .
cái hình demo Hướng dẫn của Bác Huy bị die hay sao mà e coi không đc .
Bác Huy vui lòng chĩ dùm e ( bằng hình ) cái iD nick đó nằm chỗ nào nha.