http://web.tiscali.it/vham_org/3sisters.zip
Game này chơi trên nền DOS. Bác nào chạy winxp thì bật command promt lên mà chơi nhé