tình hình là em đang học trường trung cấp và đang có y định mua bằng , lão Hiệu trưởng trường em đã đồng ý ( lão bảo có học bạ đầy đủ ) giá 4 chai nhưng phải giao tiền trước , các bro ai có kinh nghiệm vụ này chỉ em nên làm sao , em sợ tiền đưa rồi nhưng ko có cháo thì.........