Hùi mý bửa e nhắn tin đăng kí r mà. Jờ sa0 tên của e hết cái màu kia r. Zô mý topic kia nó lại nói" Trang này chỉ dành cho thành viên ủng hộ diễn đàn xem."
Giả thix cho e tí
THÂN