Số Đt : 0903028084
ID : 222499
Cú nhắn : SMS VNM 222499
Nội dung trả lời từ 8785 : Dich vu chuaduoc khai bao! CDDCP.!!!

Admin kiểm tra lại giúp mình nhé.